Moja ya vitu ambayo wengi wetu tumekuwa tukidhani ni kuwa, Website ikishatengenezwa, basi itaishi milele bila kufanyiwa mabadiliko yoyote ya kimfumo. Katika dunia ya leo, Website ni moja kati ya nyenzo thabiti kwa biashara. Hivyo, taarifa, muundo na hata sababu ya kuwa na Website inatakiwa iwe inaangaliwa na kuboreshwa kwa wakati.

Kwa mfano, kwa miaka ya hivi karibuni, tumeona jinsi matumizi ya simu za mkononi yalivyoongezeka, hivyo ni lazima ujiulize kama Website yako inao uwezo wa kuwahudumia wateja hawa wanaotumia simu kutembelea Website. Website ni lazima iende sambamba na mabadiliko hayo. Kitu cha kuzingatia ni kuwa, si lazima ubadili muonekano wa Website ili iweze kuendana na matakwa hayo.

Read more ...

Moja kati ya changamoto iliyokuwa inawakabili wateja wetu ilikuwa ni jinsi ya kusetup emails za Dudumizi kwenye outlook. Hii ni kwa sababu kwenye server za Dudumizi kuna mabadiliko tumefanya ili kuongeza usalama. Mabadiliko hayo kwa namna moja au nyingine huleta utofauti kwenye jinsi ya kutengeneza email kwenye outlook tofauti na utaratibu wa kawaida.

 Ungana na mkufunzi wetu akikuongoza hatua kwa hatua juu ya jinsi ya kusetup email kwenye outlook.

Read more ...

Kabla ya kuanza utengenezaji wa Website, Logo au zana vitakavyotumika kwa ajili ya biashara, ni muhimu ukaelewa na kuchagua rangi zenye kufafanua unachokifanya. Hakikisha rangi hizo zinafikisha ujumbe wa biashara yako kiufasaha na pia zinaendana na mila na desturi ya walengwa.

 Katiba biashara, rangi ni moja ya vitu muhimu kabisa katika kufikisha ujumbe kwa wateja. Iwe ni rangi kwa ajili ya Website, logo, brochure nk.  Wataalamu wa mambo ya ubongo wanasema, ubongo wa binadamau hutoa mrejesho tofauti pale anapoangalia rangi, mrejesho huu unaweza kuwa wa uzuri, furaha, kupenda nk. Pia mrejesho huo hutofautiana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine.

 

Jinsi ya kuchagua Rangi

Ni ngumu kuelezea moja kwa moja unatakiwa kutumia rangi ya aina gani kwa sababu matumizi ya rangi huendana na aina ya biashara huku pia ikichangiwa na mapenzi binafsi kwa kiasi Fulani. Mfano Logo ya Dudumizi ina nyekundu ambayo ni mapenzi ya mmoja wa waanzilishi wake.

Kwa kutumia chati ya rangi ya Pantone unaweza kuona aina za rangi tofauti na kuchagua rangi inayokuvutia. Kumbuka kwa kuchanganya rangi zaidi ya moja unaweza kupata rangi nyingine nyingi zaidi zenye kuleta maana tofauti.

Maana za rangi:

Red: exciting, stimulating, daring, dynamic, bold & sexy.

Blue: comfort, loyalty, security, stable, serenity & peace.

Yellow: caution, bright, cheerful, energetic, mellow, hope & happy.

Green: money, health, food, nature, fresh, healing, soothing & prestigious.

Brown: nature, aged, eccentric, earth, substance, durability & security.

Orange: warm, excitement, friendly, vital, inviting, energetic & playful.

Pink: soft, healthy, childlike, energy & feminine

Purple: royal, religion, elegant, sensuality, spirituality & creativity.

Black: dramatic, serious, strong, mysterious, elegant & powerful.

Grey: business, cold & distinctive.

White: clean, pure & simple.

Hivyo basi, chagua rangi inayoendana na aina ya biashara unayotaka kufanya.

Neno Dudumizi si geni katika masikio ya watu wengi. Hapa kwetu Tanzania, Dudumizi inamaanisha ni ndege, ndege huyu mwenye rangi ya ugoro na nyeusi akiwa na macho mekundu ni adimu sana hasa kwa watu wanaoishi mijini, hii inaweza kutokana na uchache wake au mazoea ya ndege huyu. Pia, kwa upande wa pili, neno Dudumizi ni kampuni bora inayojishughulisha na masuala ya huduma za IT kama kutengeneza website, kutengeneza systems za kompyuta na application za simu.

Read more ...

Tanzania inaingia katika kipindi kigumu na cha muhimu sana kwenye historia yake. Ni kipindi ambacho kitasaidia kuamua muelekeo wa nchi kwa miaka mitano inayokuja. Mara nyingi ifikapo wakati wa uchaguzi kuna mambo mengi hubadilika. Biashara huanza kuwa ngumu kutokana na hofu miongoni mwa watu. Pia, ushiriki wa watu kwenye kampeni hufanya muda mwingi kutumika huko hivyo kutoa muda mchache kwenye shughuli kama kazi.

Tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi, mwaka huu tutashuhudia mabadiliko makubwa sana, mabadiliko haya siyo tu aina ya watu wanaoshiriki kwenye kugombea nafasi mbalimbali, bali pia mfumo utakaotumika kwenye kampeni hadi upigaji kura. Mwaka huu tutashuhudia matumizi ya Tehama kwa kiwango kikubwa sana kwenye kampeni za uchaguzi na hata utangazaji na uchungaji wa matokeo ya chaguzi.Tutegemee kupata updates za matokeo ya kura toka kila kituo ndani ya dakika punde tuu wanapomaliza kuhesabu.

Kwa chama chochote kinachotaka kufikia watu na hatimaye kushinda, ni ngumu kufanikisha hilo bila kutumia Tehama. kwa maneno mengine, Tehama ndiyo itakayoongoza uchaguzi wa mwaka huu. Tumeona mfano wa Obama mwaka 2008. Akiongozwa na kauli mbiu yake ya pamoja tunaweza (Yes we can) na matumizi ya mitandao, Obama aliweza kufikisha ujumbe kwa vijana wengi kama ilivyo sasa kwa Tanzania, na hatimaye kushinda uchaguzi wa kihistoria.

Read more ...

Search your Domain

 

Follow us on Facebook

  • Website Hosting

  • 80000Tsh

  • /Year
    • 1Gb Web Space
    • Unlimited Email Accounts
    • Free Website Builder
  • Subscribe

HAPPY CUSTOMERS & PARTNERS FROM SMEs TO ENTERPRISES

 

We do not just build software, we help companies in their digital transformation challenges.

Call us now